Tjänster  


Gråbo Dynamit AB tillhandahåller bland annat följande tjänster:

  • Laddningsberäkningar

  • Laddservice

  • Vibrationsmätningar

  • Utbildning
    Det krävs utbildning och certifikat för att använda stenspräckare. 
För ytterligare information kontakta oss info@grabodynamit.se

Copyright © 2010 - Gråbo Dynamit AB