VA Tillbaka

 


Här presenteras VA-systeme
t, där elsprängkapslar av klass 3 (grupp 2)
ingår. Samtliga sprängkapslar är av NPED typ, d v s är helt fria från
primärsprängämne (US patent nr 4.727.808). Detta ger ökad säkerhet
vid tillverkning, transport och hantering. Sprängkapselns styrka är nr 8
(enligt Prior Test 10).

Elsprängkapslarna levereras med en kopplingshylsa apterad mot
trådändarna, för enkel och tillförlitlig koppling. Trådisoleringsmaterialet
är polyeten, vilket ger mycket bra hållbarhet mot friktion och
skärskador, samtidigt miljövänligt. Elsprängkapslarna är godkända
för användning vid temperaturer mellan –25°C och +50°C.

VA-systemets fördelar, där samtliga elsprängkapslar, oavsett ledarlängd,
har samma resistans, 3.6 ohm, gör systemet mycket säkert och enkelt att använda. Den relativt höga erforderliga strömstyrkan som krävs för initiering, ger ett bra skydd mot ofrivillig initiering på grund av statisk elektricitet, radiovågor och elektriska fält. Användning av elsprängkapslar tillsammans med annan elektrisk apparatur skall dock alltid ske med stor försiktighet, allra helst undvikas. VA/ MS-serien har 20 intervaller med fördröjningstider från 0 till 500 ms. Ledarlängder från 4 till 35 meter finns som standard, trådfärg är grön/grå.

För kompletterande information, se användarmanualen for “Elektrisk
upptändning” eller
skicka förfrågan till info@grabodynamit.se


 

Copyright © 2010 - Gråbo Dynamit AB