Stenspräckning  


Spräckutrustning för sten, berg och betong. Vi hyr ut och säljer utrustning samt patroner för det bästa sättet att spräcka berg, större sten, sten på tomten, under hus eller betongfundament. Genom att vibrationerna klingar ut snabbt kan spräckning ske nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada.

Genom användning av dessa produkter undviks dyra besiktningar av husgrunder. Även mindre stenar och små bergsklackar som sticker upp i gräsmattan är lämpliga att ta bort med stenspräckaren.

Instruktion
1. Borra ett hål, mellan 28 och 38 mm till ett djup av 3/4 av stenen som skall spräckas (dock minst 400 mm) 2. Fyll hålet med vatten. Lägg i förstärkningspatroner. Beroende på objektets storlek kan en eller flera förstärkare placeras i hålet.

3. Placera laddningsenheten i hålet och applicera patronen. Lägg över säkerhetsmattan.

4. Skruva fast hammardelen ordentligt. Fäst avfyrnings-linan, dels vid utlösaren, dels på hammarens topp.

5. Avfyrning sker med en lina där operatören står på 15 meters håll. Övrig personal trettio meter.

6. Stenen, berget eller betongen spräcks i mindre bitar och kan forslas undan.

För ytterligare information kontakta oss info@grabodynamit.se

Copyright © 2010 - Gråbo Dynamit AB