Siren Tillbaka

 


Vid sprängningsarbete skall enligt föreskrifterna varnas via rop eller ljudsignal före och efter sprängning. Före och under sprängning ges signal
med korta tonstötar, och efter sprängning med lång ton som betyder ”faran över”.

För effektiv varningsignal erbjuder Gråbo Dynamit ett mekaniskt och ett elektroniskt alternativ. Varslingssirener Trykkluft typ 141 och Elektronisk typ ESS2 Nr.: TD Sirèn - sv Utgåva : Juni 2007.

Varningssirén typ 141 Detta är en tryckluftsdriven och mycket kraftig sirén med ljudstyrka 141 dB(A). Sirénen levereras komplett med fästanordning, ½” klokoppling, reduktionsventil och signalventil.

Elektronisk sirén ESS2 ESS2 är en sirén som drivs med 12V likspänning. Sirénen kan kopplas direkt till cigarrettändaruttag i bil eller till ett 12V batteri. Sirénen har en kraftig magnetfot för fäste på biltak eller liknande. Strömförbrukningen är 1,5 A. Tonfrekvens 2300 Hz, ljudstyrka 127 dB (A) och vikt 2,4 kg. Mått 17 x 12 x 12 cm. Kort och lång ton styrs av en omkopplare överst på sirénen. Sirénen har som tillbehör ett 12V uppladdningsbart batteri och ca 2 m ledning med pluggar för laddning av batteri.

För kompletterande information, skicka förfrågan till info@grabodynamit.se 

Copyright © 2010 - Gråbo Dynamit AB