Plugg & tillbehör

 


Borrhålsplugg förhindrar att hålen rasar samman efter borrning tills de laddas. Pluggarna är tillverkade i plast och har trattform. Pluggarna finns i fyra olika storlekar och täcker håldiametrar från 30-45, 38-58, 50-80 och till 60-132 mm. Till de största borrhålspluggarna finns även plastlock. spärrfjäder sätts in i borrhålsmynningen och skall hindra att laddningen glider ut. Kan användas till alla patronerade sprängämnen. Solid plastfjäder med kraftiga vingar som ger bra friktion mot borrhålsväggen. Spärrfjädrar finns i två storlekar för håldiameter 35-50 respektive 40-64 mm. Laddlås för håldiameter 51 mm är tillverkad i polystyren och är ämnade att blockera borrhålsöppningen för att säkra att laddningen hålles på plats i borrhålet under sprängningen. De finns i två storlekar; nr 1 för håldiameter 38-51 mm och nr 2 för 45-76 mm.

Miljöplugg fri från PVC för borrhål 76-89 mm. Tillverkas av LDPE (low density polyethen), täthet ca. 0,914-0,922g/cm3. Förbränning- och återvinningsbar.

Kopplingstång för elektriska tändsystem är försedd med skåror för avisolering av båda tändtrådarna samtidigt. Tången har också hål i handtaget för fäste av länk eller tråd. Oumbärlig för den som arbetar mycket med elektriska tändmedel. Apteringstång, specialtång för kapning av krutstubin och infästning av sprängkapsel och stubin, (krympning).
Apteringstång för klämma till detonerande stubin, specialtång för kopplingsklämmor till detonerande stubin. Kopplingsklämmor ger effektiv koppling och säkrar god överföring. Ändhylsa för detonerande stubin med aluminiumhylsa för ändskydd av 10 g detonerande stubin. Fästes endera med stubintång eller speciell apteringsapparat.

Skyltar, Gråbo Dynamit kan erbjuda alla typer av varningsskyltar.

Multiclips är en speciell kopplingsklämma för NONEL och/eller detonerande stubin. Multiclip och detonerande stubin kan kombineras med pentylstubin max 20 g/m. I kombination med grövre pentylstubin finns risk att Multiclipet spricker.

Kopplingshylsa för kopplingstråd. 5 x 90 gul, för torra arbeten, t ex till isolering av ledningsskarvar under täckmattor.

Tändkabel måste vara godkänd och ha goda mekaniska egenskaper och isoleringsförmåga, så att olyckor och tändningsfel undviks. Kabeln som är en typgodkänd dubbelledare och uppfyller svensk standard har gul färg. Den levereras på plastspole om 100 och 200 m. Kabeldiametern är 2 x 1,5 mm², och motståndet 2,5 ohm per 100 meter. Till tändkabeln finns en Kabelvinda som är tillpassad till plastspolen så att byte av kabel är enkelt.
Kopplingstråd är typgodkänd och uppfyller svensk standard. Den har gul polyetenisolering och levereras i hink med 2 x 500 m eller på rulle om 250 m. Tråddiameter är 0,64 mm² och motståndet 5,6 ohm per 100 m.
Täckningsmaterial.

Gråbo Dynamit marknadsför också stora och små sprängmattor av hög kvalitet. Alla mattor är utrustade med solida lyftstroppar. Till mindre arbeten där mattor kan hanteras manuellt, erbjuder vi små mattor med hög kvalitet och med solida lyftstroppar. För förankring av täckningsmaterial levereras också trådnät.

NONEL laddlåda är ett praktiskt hjälpmedel för hantering av sprängkapslar på pall eller i tunnel. Lådan är av glasfiber och indelad i 20 fack för elsprängkapslar och finns två storlekar för NONEL-sprängkapslar med 10 respektive 20 fack.

För kompletterande information, skicka förfrågan till info@grabodynamit.se
 

Copyright © 2010 - Gråbo Dynamit AB