Fordyn

 


FORDYN är ett formbart plastiskt sprängämne, som ger stora energimängder.

Tack vare FORDYNs goda egenskaper används den bl.a. som bottenladdning vid ovanjordssprängning, till olika applikationer underjord, den är även att rekommendera till undervattensprängning. Produktens egenskaper gör den lämplig till de flesta applikationer vid konventionella sprängningsarbeten.

FORDYN lämpar sig också för små och precisa sprängningsarbeten, där man anväder sig av mycket små sprängämneskvantiteter. Då man laddar är det viktigt att se till att sprängkapselns botten är omsluten av sprängämnet.

  • Papperspatroner levereras i dimensioner Ø 24 mm och Ø 29 mm.
  • Slangladdningar levereras i dimensioner från Ø 43 mm till Ø 85 mm

För kompletterande information, skicka förfrågan till info@grabodynamit.se 


 

Copyright © 2010 - Gråbo Dynamit AB