Digohm Tillbaka

 


DIGOHM
digitalohmmätare är avsedd för mätning av motstånd i elektriska
sprängkapslar eller färdigkopplade salvor. Salvans eller sprängkapselns motstånd avläses direkt i ohm vid koppling till polskruvarna. DIGOHM är strömbrytarlös med automatisk nollställning och val av mätområde.

DIGOHM är en ohmmätare med flytande kristalldisplay. Den är lätt att läsa av även under ogynnsamma förhållanden, men bör skyddas från stark kyla då displayen annars kan bli otydlig. Mätströmmen överskrider ej 4 mA. Batteriet räcker till ca 15 - 20.000 mätningar. Ohmmätaren är robust och vattentät och har ett praktiskt format.

Bruksanvisning
Koppla sprängkapseln eller salvan till polskruvarna. Vänta några sekunder tills apparaten har stabiliserat sig (ca 3 sekunder). Motståndet i kretsen anges med 0,1 ohms noggrannhet i området 0 - 150 ohm och avrundas till närmaste hela ohm i området 150 - 1999 ohm. När kretsen kopplas ifrån, stängs ohmmätaren automatiskt av.

Motstånd utanför mätområdet
Vid mätning av motstånd större än 2000 ohm och upp till 3000 ohm visas en siffra i ental till vänster i displayen. Över 3000 ohm försvinner siffran. Detta kan betyda för stort motstånd eller avbrott i kretsen.

Batteribyte
När en pil visas i översta vänstra delen av displayen under mätning, måste batteriet bytas inom 500 nya mätningar. Tag ut ohmmätaren ur läderväskan. Skruva ur de två skruvarna i botten på ohmmätaren. Använd den bilagda specialskruvmejseln. Tag av bottenlocket och tag ut batteriet. Kontrollera samtidigt att kontaktfjädrarna är rena och i ordning. Sätt in ett nytt 1,5 V batteri med beteckningen IEC R6. Sätt ihop ohmmätaren.

För mer information kontakta info@grabodynamit.se

 

Copyright © 2010 - Gråbo Dynamit AB