Blackpowder

 


Bergkrut är vårt äldsta sprängämne. Råvarorna i bergkrut har förblivit intakta i över sex hundra år. I princip är också produktionsmetoden densamma, men utnyttjande av nya moderna produktionsutrustningar har förbättrat produkten.

Bergkrut är en mekanisk blandning av kaliumnitrat (~75 %), svavel (~10 %) och träkol (~15 %).

Krutet levereras granulerat, polerat med grafit och siktat till definierad kornstorlek.

För kompletterande information, skicka förfrågan till info@grabodynamit.se 


 

Copyright © 2010 - Gråbo Dynamit AB