Anolit

 


Anolit® är ett ANFO-sprängämne av standardtyp bestående av ammoniumnitrat och mineralolja. Ammoniumnitrat ingår som porösa korn (prillor). Anolit har begränsad vattenbeständighet.

Vattenfyllda hål måste tömmas innan laddning påbörjas. Laddning kan sedan ske genom att hälla direkt från säck eller med hjälp av pneumatisk laddutrustning. Anolit är ett utmärkt sprängämne för pipladdning i torra borrhål.

Endast Anolit Standard och Anolit C kan användas under jord.

Övriga varianter (Anolit A och Anolit Extra) skall INTE användas under jord.

För kompletterande information, skicka förfrågan till info@grabodynamit.se 


 

Copyright © 2010 - Gråbo Dynamit AB