Dynomit Tillbaka

 


Genom sitt breda användningsområde och möjlighet till
noggrann laddningsmängd i borrhålet, är NG-sprängämnen
som Dynomit fortsatt ett viktigt sprängämne. Med traditioner
från Alfred Nobels dynamit, har vi utvecklat ett miljö
anpassat recept. Dynamitens goda egenskaper behålles i vår
Dynomit.

Papperspatroner levereras i dimensioner från Ø 22 mm till Ø
40 mm. Slangladdningar levereras i dimensioner från Ø 50
mm till Ø 85 mm..

För mer information kontakta info@grabodynamit.se

 

Copyright © 2010 - Gråbo Dynamit AB